عنوان ها
صفحه اصلی ساختاراداره كل اداره کل واحدهای اداره کل معرفی سازمان لینکهای مرتبط مناقصات واستعلامات نیروی کارماهر فرآيندهاي مشكل دار از نظر ارباب رجوع کتابخانه دیجیتالی آرشيو اخبار بيانيه ها دپارتمانهاي تخصصي استان
اخبارواطلاعات واحد
1-

برگزاري همايش كشت گياهان داروئي و طب سنتي  در شهرستان خوي

روز يك شنبه تاريخ 21/07/1392 همايشي با عنوان گياهان داروئي و طب سنتي با همكاري مركز آموزش فني و حرفه اي خوي و مركز رشد دانشگاه آزاد اسلامي خوي و موسسه علمي فرهنگي و اجتماعي دارالمومنين خوي برگزار گرديد . طي اين همايش چهار نفر از مدعووين به ارائه مقاله در اين خصوص پرداختند . در اين همايش كه با حضوركارشناس مسئول مهارت هاي پيشرفته اداره كل و رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان خوي برگزار گرديد ، رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي خوي از ديدگاه ايجاد اشتغال و فرصت هاي شغلي از مرحله كشت تا فرآوري و فروش اين حرفه ارائه مقاله نمودند  .