شعار سال
شنبه 13 خرداد 1402
 

ردیف

نام آموزشگاه

رشته های آموزشی

جنسیت

رتبه

 تلفن

آدرس

1

تام ارا

مراقبت زيبايي-گردشگري-خدمات تغذيه اي

زن

2

 

شوط خ وليعصر شمالي

2

مرواريد

صنايع پوشاك

زن

3

 

شوط خ دانشگاه كوي دانشگاه

 

ارتباط با مديركل
04431939103
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین