شعار سال
جمعه 11 اسفند 1402

 

آموزش در مراکز ثابت :

آموزشهای ثابت که عموماٌ آموزشهای پایه ای و تخصصی محسوب می شوند در کارگاههایی که مجهز به تجهیزات و ماشین آلات ویژه ای که در محل ثابتی مستقر گردیده اند اجرا     می شوند. 
سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین