شعار سال
جمعه 11 اسفند 1402
آموزش در زندان:
یکی دیگر از بخشهای آموزشی سازمان آموزش در زندان می باشد از آنجائیکه بیکاری و فقدان مهارت یکی از علل گرایش به اعتیاد و بزهکاری و خلاف می باشد بنابراین داشتن مهارت در فرد ضمن ایجاد شرایط اولیه برای اشتغال به تقویت شخصیت و منزلت  اجتماعی فرد کمک میکند. در این راستا  سازمان سالهاست از طریق عقد تفاهم نامه با سازمان امور زندانها و ستاد مبارزه با موادمخدر نسبت به آموزش زندانیان و معتادین درمان یافته و خود معرف اقدام می نماید.
سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین