شعار سال
جمعه 11 اسفند 1402
معاون اداری مالی پشتیبانی: آقای حسین زمانی شماره تماس 31939126
 
سرپرست امورعمومی: خانم اکرم فروزفر شماره تماس 31939169
 
دبیرخانه : خانم سهیلامحمدی    - آقای جعفرپرماه   شماره تماس 31939176- 31939133
 
کارشناس اموراداری: خانم پریوش پناهی  شماره تماس 31939139
کارشناس رفاه وبازنشستگی :  اقای جعفرجوان آزاد دل شماره تماس 31939120
کارشناس کارگزینی : خانم ناهید علیزاده  شماره تماس 31939164
کارشناس حضوروغیاب : گل مینا شمس آذر شماره تماس 31939175
کارشناس امورمهمانسراها: خدیجه شریفی 31939183
 کارشناس بیمه ورفاه : حسن نوری شماره تماس : 31939175
تدارکات : آقایان صمدزاده و لیلا نوری  شماره تماس  31939134
امورنقلیه : آقای محمودی نژاد 31939157
سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین