شعار سال
شنبه 13 خرداد 1402
معاون اداری مالی پشتیبانی: آقای حسین زمانی شماره تماس 31939126
 
رییس امورعمومی: آقای حیدر مصطفی زاده شماره تماس 31939169
 
دبیرخانه : خانم سهیلامحمدی  - خانم مرضیه آذر امام زاده  - آقای جعفرپرماه   شماره تماس 31939176- 31939133
 
کارشناس اموراداری: خانم پریوش پناهی  شماره تماس 31939139
کارشناس رفاه وبازنشستگی :  اقای جعفرجوان آزاد دل شماره تماس 31939120
کارشناس کارگزینی : خانم ناهید علیزاده  شماره تماس 31939164
کارشناس حضوروغیاب : گل مینا شمس آذر شماره تماس 31939175
کارشناس امورمهمانسراها: خدیجه شریفی 31939183
 
تدارکات : آقایان صمدزاده و حسن نوری  شماره تماس  31939134
امورنقلیه : آقای محمودی نژاد 31939157
ارتباط با مديركل
04431939103
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین