شعار سال
جمعه 11 اسفند 1402

رییس امورمالی : آقای سلیمان صادقپور  31939122

کارشناسان واحد :

آقای مهدی خیردوست مسئول حقوق ودستمزد شماره تماس :31939117

آقای کاظم خباز کارشناس مسئول مالی  شماره تماس 31939118

آقای صیاد پورولی  حسابدار    شماره تماس 31939117

آقای عباس ایمانی مسئول بازنشستگی    31939119

خانم رقیه حقیقی  حسابدار    31939119

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین