شعار سال
جمعه 11 اسفند 1402

بیانیه توافق سطح توافق خدمات

تمامی تغییرات و بروزرسانی های تارنمای اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجانغربی بدون خارج شدن تارنما از دسترس انجام میشود.

1-      حوزه پاسخگویی میزخدمت کلیه اطلاعات موردنیاز افراد جویای مهارت می باشد.

2-      حوزه پاسخگویی میزخدمت کلیه اطلاعات موردنیاز افراد جویای مهارت می باشد.

3-      حداکثر زمان برای پاسخگویی به سئوالات دریافت شده از میزخدمت یک ساعت می باشد.

4-      پرتال اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجانغربی برمبنای پایداری زیرساختهای ارتباطی بصورت تمام وقت دردسترس متقاضیان گرامی بوده درصورت بروز هرگونه اشکال و نقض فنی به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

5-      کلیه اطلاعات شخصی درج شده توسط مراجعه کنندگان تارنما محرمانه تلقی خواهد شد و از دسترسیهای غیرمجاز محفوظ خواهد ماند.

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین