شعار سال
جمعه 11 اسفند 1402

 

  ریاست مرکز  خانم اسرین شیخ آقایی    شماره تماس : 04446223238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

مربیان:       خانم مریم ولیداد:       صنایع دستی                                                                                                                                                                         

                 آقای  اسماعیل مسعودنیا:        عکاسی             

                خانم  عالیه محمدی بوکانی:       مهارتهای پیشرفته                                                                                                                                                                          

               خانم   شیدا محمدزاده:            صنایع غذایی                                                                                                                             

              آقای   رحیم صوفی میرزا:           طراحی ودوخت                                                                                                                                                                                     

              خانم    انتها پرزیوند:                  خدمات                                                                                                                                                                                                      

آدرس مرکز خواهران بوکان : جاده سد کوی ادارات مرکز آموزش فنی وحرفه ای      تلفن: 04446223238   داخلی 211                                                                                                                                                                                                                                                  04446245425

 

 

 

مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران بوکان شماره 5

سال احداث :

سال راه اندازی مرکز: مساحت کل مرکز:
زیربنای مرکز:  
فاصله مرکزاز شهرستان بوکان: تعدادپستهای سازمانی مرکز: محل اعتبارات :

آدرس مرکز:بلوار هاشمی - کوی ادارات

تلفن: داخلی 211-46223664  

رییس مرکزواگذارشده :خانم اسرین شیخ اقایی

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین