شعار سال
جمعه 11 اسفند 1402

 

ریاست مرکز: آقای مرتضی شکارلو  شماره تماس  36433112

آدرس مرکز:جاده خوی -سلماس روبروی بیمارستان در حال احداث آیت الله خویی

تلفن: 36433112 الی 113 -36433337

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین