شعار سال
دوشنبه 01 مرداد 1403
ریاست حوزه سنجش وارزشیابی : آقای توحید زرزا  شماره تماس  31939156
کارشناس : نوریه آذر  شماره تماس   31939174
کارشناس :خانم رقیه بهبودی شماره تماس 31939155
کارشناس  تاییدیه های آموزش وپرورش ومعادل سازی وصدور کارت الکترونیکی : آقای افشین اصل افروزی  شماره تماس 31939145

کارشناس آزمون: آقای کرم جمشیدی فر شماره تماس 31939142

 
کارشناس سنجش الکترونیکی : خانم سیما خشکباری وخانم فاطمه رستمی مرکز شماره دو ارومیه
سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین