شعار سال
شنبه 13 خرداد 1402
ریاست حوزه سنجش وارزشیابی : آقای عباس موسی خانی  شماره تماس  31939156
کارشناس : نوریه آذر  شماره تماس   31939174
کارشناس :خانم رقیه بهبودی شماره تماس 31939155
کارشناس  تاییدیه های آموزش وپرورش ومعادل سازی وصدور کارت الکترونیکی : آقای افشین اصل افروزی  شماره تماس 31939145

کارشناس آزمون: آقای توحیدزرزا شماره تماس 31939142

کارشناس سنجش الکترونیکی : آقای علی حقی مرکز شماره یک ارومیه
کارشناس سنجش الکترونیکی : خانم سیما خشکباری مرکز شماره دو ارومیه
ارتباط با مديركل
04431939103
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین