شعار سال
جمعه 11 اسفند 1402

مقدمه :

 

برگزاری مسابقات مهارت که تاریخچه 35 ساله در ایران دارد، در قبل از انقلاب زیر نظر کمیته ملی مسابقات مهارت فنی و تحت عنوان مسابقات مهارت فنی بین کارگران ماهر و متخصصین جوان کشور با مسئولیت وزارت کارواموراجتماعی برگزار می شد. این مسابقات پس از وقفه 20 ساله در سال 1379 مجدداً از سر گرفته و اینبار پس از عضویت مجدد ایران در سازمان بین المللی آموزشهای حرفه ای (IVTO)، با تولی گری سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، زیرنظرمعاونت پژوهش و توسعه و با مسئولیت دبیرخانه مسابقات ملی مهارت برگزار می شود. اجرای مسابقات در سالهای اخیر و استفاده از تجربیات گذشته مسابقات ملی و حضور در مسابقات جهانی مهارت (قبل و بعد از انقلاب)، موجب پیشرفت سیستمی مسابقات و کاهش اختلاف سطح با مسابقات جهانی گردیده است و اطلاعات و آمارمشروح در سایت نیز نشان دهنده این امر است.

دبیرخانه مسابقات ملی مهارت در طی این سالها تمامی تلاشها ی خود را در پیشبرد مسابقات ملی در جهت اهداف تعیین شده نموده است و امید است این تلاشها درتحقق اهداف ملی و سازمانی قدم کوچکی فرض شود.
سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین