شعار سال
جمعه 11 اسفند 1402

واحد کامپیوتر
تحولات واثرات ناشی از توسعه فن آوری واطلاعات و الکترونیکی شدن روش ها و فعالیتها در زمینه های مختلف ، کشور ما را نیز همانند دیگر کشورها مورد هدف خود قرارداده و موجب دغدغه خاطر دست اندرکاران و دلسوزان این صنعت عظیم گردیده، علوم کامپیوتر وتکنولوژی ارتباطات بیش از هر مبحث دیگری در این مقوله جا دارد. چراکه هرروز با پیشرفتهای شگرف در این علم مواجه هستیم.
بخش کامپیوتر اداره کل آموزش فنی وحرفه ای نیز در این راستا وبرای پاسخگوئی به نیازها و همگامی با علوم وفن آوری های نوین ارتباطی ایجادگردید. این واحد توانسته است با برنامه ریزی وسازماندهی بخش کامپیوتر ونیز ایجاد ارتباط با تمامی واحدهای مجموعه ، التزام وجود خود قوت بخشد.این واحد دارای زیرمجموعه هایی در مراکز آموزشی استان نیز میباشد.

مسئول واحد : خانم شبنم خلیلی
 شماره تماس بخش کامپیوتر اداره کل :31939132
EMAIL:
tvtoir@gmail.com

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین